Społeczna odpowiedzialność biznesu – jak robić to dobrze?

Koncepcja CSR, czyli corporate social responsibility, zakłada, że realizacja założeń biznesowych nie powinna być jedynym celem funkcjonowania przedsiębiorstwa.