CZĘŚĆ I: Czym są media relations?

Na początek musimy odpowiedzieć na jedno konkretne pytanie: czym są właściwie media relations?

„Ilość danych rośnie szybciej niż zdolność do ich przetwarzania.” Te słowa Jeffa Jonasa, szefa badań IBM idealnie obrazują sytuację z jaką na co dzień ma do czynienia każdy z nas. Przeciętny Europejczyk każdego dnia poddawany jest kilku tysiącom przekazów reklamowych. Nasza zdolność skupienia uwagi na treści stale się zmniejsza, ograniczając się do kilkunastu sekund czy 140 znaków.

Dlatego też obecność firmy tam, gdzie lubi być jej klient, gdzie sam szuka interesujących go treści jest tak ważna, a z pomocą idą media relations, które zamiast kreowania reklam tworzą relację z klientem opartą na dzieleniu się wiedzą i informacjami.

Relacje z mediami to jeden z najważniejszych elementów PR. Public relations i dziennikarstwo są to bowiem obszary, które wzajemnie się przenikają i na siebie oddziaływają. W uproszczeniu możemy powiedzieć więc, że z punktu widzenia firmy media relations to przede wszystkim nawiązanie takich relacji z mediami, które skutkują zamieszczaniem w prasie, na portalach internetowych, ale też na antenie stacji radiowych i telewizyjnych informacji o firmie czy jej marce, bez konieczności zakupu powierzchni lub czasu reklamowego, które pozwolą jej kształtować informacje o jej działalności przekazywane opinii publicznej przez różnego typu media.

Siła i skuteczność mediów w dotarciu do klientów, jest nie do przecenienia.  Traktując media relations jako świadome, planowe i ciągłe wysiłki mające na celu wytworzenie i utrzymanie odpowiednich relacji z przedstawicielami mediów firma może oddziaływać na swoich potencjalnych klientów. Mnogość środków przekazu, ogromne zróżnicowanie ich profili w połączeniu z odpowiednim planem działań medialnych pozwala kompleksowo realizować cele biznesowe podmiotów z niemal każdej branży.

Zaplanowanie i prowadzenie działań media relations wymaga wiedzy na temat tego w jaki sposób oraz w jakiej formie przekazywać dziennikarzom informacje, tak by byli zainteresowani publikacją informacji o firmie lub marce. Działania media relations muszą mieć precyzyjnie określone cele. Oczywiście nadrzędnym z nich będzie zwiększenie rozpoznawalności i przywiązania klienta do firmy czy marki a przede wszystkim zwiększenie jej zysków. Równie ważne są jednak cele, które będą precyzować w jaki sposób realizowane będą działania media relations. Może to być przykładowo kształtowanie eksperckiego wizerunku firmy, który zwiększy zaufanie do niej (istotne np. w przypadku firm, których elementem wyróżniającym jest know-how) czy też inspirowanie, sugerowanie rozwiązań (skuteczne w przypadku firm chcących edukować klientów w zastosowaniu produktów czy wykorzystywaniu usług, które również one oferują).

 

Jak więc rozmawiać z dziennikarzami, jak i w jakiej formie przekazywać im informacje, tak by byli zainteresowani publikacją informacji o  firmie?  O sposobach prowadzenia kampanii media relations opowiemy w drugiej części wpisu.