Czy przedsiębiorstwo potrzebuje misji, wizji, wartości?

Misja, wizja, wartości firmy stają się istotnym elementem kultury przedsiębiorstwa, na stale wpisując się w jego DNA. Pozwalają one skutecznie odróżnić się od konkurencji. Czy firma może istnieć bez tych, jasno określonych czynników? Z pewnością tak. Czy jest jednak w stanie utrzymać wysoką pozycję na rynku przez wiele lat? Odpowiedź znajdziesz w dalszej części artykułu.  

Badania wykazały, iż czynnikiem determinującym pozycję firmy są wartości, jakimi się ona kieruje. To właśnie przedsiębiorstwa z jasno wyznaczonymi misją, wizją oraz wynikającymi z nich wartościami plasowały światowych liderów w gronie najlepszych. Nie zmyślne strategie, czy ogromne zasoby finansowe. W mozaice współczesnych firm niemal każda definiuje wszystkie trzy tytułowe czynniki. Wystarczy jednak szybki przegląd stron internetowych, aby przekonać się, jak często opisy powyższych pozostają tylko utartym schematem. Lwia ich część zapewnia o wysokiej jakości produktów i chęci zadowolenia klienta. Watro jednak uświadomić sobie, że misja, wizja oraz wartości to coś więcej, niż kilka zgrabnie sformowanych zdań.

Trzy filary firmy 

Czym w istocie są misja, wizja oraz wartości? Jakie są różnice i powiązania pomiędzy nimi? Przyjrzyjmy się im przez chwilę.

MISJA:  odpowiada na zasadnicze pytanie o sens jej działalności, uzasadnienia rację jej istnienia. Określa także to, czym wyróżnia się ona od konkurencji, co wyjątkowego i unikatowego może zaproponować swoim Klientom. Misja musi być bliska nie tylko „górze”: właścicielom, czy zarządzającym przedsiębiorstwem, ale również każdemu z pracowników. Tylko wtedy dobrze spełnia swoją funkcję.

WIZJA:  to wyobrażenie tego, jak ma ona wyglądać w przyszłości. Wizja stanowi wyraz ambicji biznesowej przedsiębiorstwa. Ważne, aby przyszły obraz firmy był możliwy do zweryfikowania i osadzony w czasie.

WARTOŚCI: wyznaczają kierunek działań, które pozwalają wypełnić misję i zrealizować wizję przedsiębiorstwa. Są jego trzecim filarem. To właśnie wartości są silnym czynnikiem integrującym, pozwalają one skupić pracowników wokół misji firmy i wyznaczać wspólne cele.

Jak robią to najlepsi?

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odgrywają w przedsiębiorstwie misja, wizja i wartości warto sięgnąć po przykład największych, światowych gigantów. Silnie rozwinięta kultura tych przedsiębiorstw ma swoje źródła właśnie w tych czynnikach. Jak swoje misje definiują najwięksi gracze? Weźmy pod lupę Google: „Misją Google jest uporządkowanie światowych zasobów informacji, tak by stały się powszechnie dostępne i użyteczne”. Słowa te w jasny i prosty sposób wyznaczają potrzebę istnienia firmy na rynku, decydując równocześnie o jej unikatowości. Koncern Coca-Cola wizje swojej firmy traktuje z kolei wielotorowo. Obejmuje ona działania w zakresie ludzi, produktów, partnerów, planety, zysku i wydajności. Firma snuje wizje o „wspaniałym miejscu pracy, które inspiruje ludzi do najlepszego wykorzystania swego potencjału”, bądź „o odpowiedzialnej firmie, angażującej się w budowanie i wspieranie społeczności lokalnych”. Ciekawym przykładem jest także Ernest &Young, który budował swój system wartości w oparciu o opinie klientów na całym świecie. Sprawdził on, jak postrzegani są indywidualni pracownicy oraz cała organizacja. Zebrane opinie pozwoliły opracować wyjątkowy system wartości, który najpełniej oddaje podejście pracowników EY: „Kim jesteśmy? „Profesjonalistami, dla których najważniejsze są: uczciwość, szacunek i praca zespołowa.” – deklaruje światowy lider w zakresie audytu. Pełen katalog wartości firmy znajdziecie na  stronie internetowej EY. .

Dla pracowników czy klientów?

Misja, wizja i wartości pozostają ważne dla przedsiębiorstwa zarówno z punktu widzenia wewnętrznej organizacji, jak i komunikacji z klientami. Co warte podkreślenia, powinny być one sformułowane wewnątrz przedsiębiorstwa. Misja firmy nie może być obca czy niezrozumiała dla pojedynczych pracowników. To oni stają się jej współtwórcami, a ich trud i działania powinny zmierzać do jej realizacji. Warto podkreślić także rolę zarządzania poprzez wartości. Ten system pozwala nie tylko budować przewagę konkurencyjną firmy, ale również lepiej wykorzystywać kompetencje zatrudnionych. Wartości są w końcu siłą motywującą pracowników, czynnikiem, który sprawia, że chcą dawać z siebie jak najwięcej. Jasne określenie trzech filarów firmy nie pozostaje bez znaczenia także w przypadku komunikacji zewnętrznej oraz kształtowania jej wizerunku wśród klientów i partnerów biznesowych. To właśnie pracownicy, rynek i klienci mają wiedzieć, jakimi wartościami kieruje się firma, wierzyć w nie oraz być przekonanym, że dokonali właściwego wyboru. Nie ulega zatem wątpliwości, iż każde przedsiębiorstwo potrzebuje misji, wizji oraz wartości.